Login - admin | KAY.vn POS

One system to sell across all channels

It’s the way a POS system should be!

In-stores

Phần mềm POS bán lẻ với tất cả các tính năng bạn cần.

Online

Các trang thương mại điện tử được xây dựng trên nền tảng KAY là hoàn toàn miễn phí!

Pop-up store

Các cửa hàng có thể hoạt động online, và ngay cả khi offline với các ứng dụng nhỏ gọn trên iPad.

On the go

Nhân viên của bạn có thể nhận đơn đặt hàng và biên lai in từ bất cứ nơi nào.

eCommerce platforms

Trang thương mại điện tử cá nhân.

Marketplaces

Dễ dàng tạo cửa hàng trên KAY.vn

Tất cả các tính năng
giúp điều hành & phát triển việc kinh doanh của bạn

Multi-store

KAY hoạt động như hệ thống trung tâm cho tất cả các cửa hàng hiện tại và tương lai của bạn.

Inventory

Quản lý và theo dõi hàng tồn kho của bạn.

Loyalty + Gift cards

Cung cấp các tùy chọn và tăng doanh thu của bạn với thẻ quà tặng

Reporting

Cung cấp tất cả các báo cáo và phân tích bạn cần để quản lý và phát triển doanh nghiệp của bạn.

Staff & customers

Danh sách, hồ sơ khách hàng, lượng nhân viên, lịch sử bán hàng và nhiều hơn nữa.

Integrations

Tích hợp với các nền tảng kế toán, Thương mại điện tử và tiếp thị nổi tiếng.